Това видео е за  Albright възелът, който се използва при свързването на плетен *шок лидер към основното влакно. Възелът се използва и в спининг риболова, където логиката е обратна - към плетеното основно влакно се връзва флуорокарбонов повод.

*шок лидер - влакно, по-здраво от основното, което позволява силни и далечни замятания, без опасност от скъсване на тежкия монтаж.